NATIONAAL DATA-ONDERZOEK SLIMME LAADSTRATEGIEËN (update mei 2018)

Smart Charging potentie van elektrische voertuigen benutten

Door Ruud Noordijk
Project Manager Living Lab Smart Charging / ElaadNL


30 tot 50% van alle circa 125.000 elektrische voertuigen (EV’s) in Nederland begint met opladen tussen 16.00 en 20.00 uur. In driekwart van deze gevallen is het mogelijk om slim te laden, dit betekent dat het laden beter wordt verspreid over de dag. Dit blijkt uit het Nationaal Dataonderzoek Slimme Laadstrategieën. Binnen deze laadsessies kunnen de potentiële voordelen van Slim Laden optimaal benut worden. In dit doorlopende data-onderzoek worden de laadsessies van 90% van alle publieke laadpalen in Nederland geanalyseerd. Het Nationaal Data-onderzoek Slimme Laadstrategieën wordt uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam, de G4 gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, MRA-Elektrisch, Enpuls, Pitpoint, het Living Lab Smart Charging en ElaadNL.

Om het volledige potentieel van Slim Laden te benutten is het van belang om het laadgedrag van elektrische rijders in beeld te hebben. Wanneer we vooraf een goede inschatting maken van een laadsessie, kunnen we daarmee het potentieel voor Slim Laden voorspellen. Verschillende vormen van Slim Laden worden hierbij onderzocht:

- Uitgesteld laden: laden op een later tijdstip
- Aangepaste laadsnelheid: sneller of langzamer laden
- Variabel laden: laadsessies soms onderbreken en later weer hervatten

Algoritmes helpen om elektrische voertuigen slimmer te laden

Voor dit onderzoek worden bijna 12 miljoen laadsessies uit 2015, 2016 en 2017 gebundeld. Binnen deze sessies is er voor 100 miljoen kWh geladen, in een connectietijd van 118 miljoen uur en een laadtijd van 20 miljoen uur. We ontwikkelen hiermee algoritmes waarmee we op basis van o.a. historische data voorspellen hoe lang een laadsessie duurt en hoeveel er geladen zal worden. Vervolgens analyseren we het positieve effect van het toepassen van Slim Laden op de voorspelde transacties. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we de belasting van het laden van EV’s op het elektriciteitsnet beperken, optimaal gebruik maken van duurzame energie en zelfs tegen gunstigere prijs kunnen laden.

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies.Accepteren Meer informatie