09 okt 2017Trendmonitor

De nieuwe Smart Charging Trend Monitor staat weer voor u klaar. U kunt het volledige document hier downloaden. Wilt u direct de trend monitor ontvangen wanneer deze uit komt? Meldt u dan nu aan voor de nieuwsbrief.

Special: Automotive openbaart elektrische plannen

De afgelopen maanden heeft een flink aantal autofabrikanten aangekondigd fors te gaan investeren in de ontwikkeling van elektrische auto’s. Dat is mooi nieuws. Als we namelijk zonne- en windenergie koppelen aan de opkomst van elektrische voertuigen kunnen we de energietransitie van fossiele naar duurzame brandstoffen versnellen. De batterijen van elektrische voertuigen zijn hierbij een onmisbare schakel. Ze bieden een geweldige kans om schone energie op te slaan om er later mee te koken, douchen of om bedrijven en woningen mee te verwarmen. We laden onze elektrische voertuigen duurzaam op als er veel aanbod van goedkope zonne- en windenergie is. Door slim te laden en ontladen van elektrische voertuigen zetten we belangrijke stappen in de energietransitie van fossiele naar duurzame energie uit zon en wind. Daarom geeft het Living Lab Smart Charging in hoofdstuk 4 van de Trendmonitor November 2017 een overzicht van fabrikanten die aan hebben gekondigd in te zetten op elektrisch rijden.

Ontwikkeling aantal laadpalen in Nederland

Er zijn vele marktpartijen die Smart Charging Ready (SCR) laadpalen realiseren en in beheer hebben. Het Living Lab Smart Charging ontsluit deze data om te komen tot een steeds duidelijker inzicht in de groei en impact van het koppelen van duurzame energie aan elektrisch rijden (Smart Charging).  De huidige lijst van het Living Lab Smart Charging  bevat in totaal 7.575  slimme (semi)-publieke laadpalen, daarnaast lopen nog acht aanbestedingen met in totaal een te verwachten realisatie van 6.970 SCR-laadpalen.

In de trendmonitor vindt u een overzicht en welke gemeenten op dit moment de meeste publieke oplaadpunten beschikbaar hebben. 

Rijden op duurzame energie

Om uiteindelijk bij te kunnen dragen aan de doelstelling heel Nederland te laten rijden op zon en wind – en dus geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken voor vervoer – is het relevant dat vastgesteld wordt wat het vermogen aan duurzame energie is, hoeveel stroom daarmee wordt opgewekt en hoe groot de totale batterijcapaciteit van alle elektrische auto’s (BEV en PHEV) is. Daarmee kunnen we bepalen hoeveel procent van de duurzame energie kan worden ingezet voor elektrisch rijden en wat de daarmee bestaande buffercapaciteit is op de Nederlandse wegen. In de trendmonitor treft u in hoofdstuk 3 een overzicht van het vermogen duurzame energie afgezet tegen batterijcapaciteit, de cijfers rondom energieopwekking en wat dit betekent voor elektrisch rijden.

Groeiprognose elektrische voertuigen 2017

In de monitor wordt de verwachte groei weergegeven van het aantal battery electric vehicles (BEV) en Plug-in hybrid electric vehicles (PHEV), o.b.v. de verkoopcijfers vanaf 2010. De prognose voor 2017 laat een verschuiving zien in de aanschaf van elektrische auto’s: Van minder PHEV’s naar meer BEV’s. De via RVO.nl bekende verkoopcijfers laten dit ook zien. Dit heeft een positieve uitwerking (grotere accu's) op zowel het milieu (uitstoot) als de toename van de potentiële opslagcapaciteit voor Smart Charging - en dus op de energietransitie.

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies.Accepteren Meer informatie