Elektrische voertuigen spelen cruciale rol

Een energierevolutie

We zitten midden in één van de grootste veranderingen van onze tijd. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame schone energie uit zon en wind. Een ware energierevolutie. In het energiesysteem van de toekomst wonen, werken en rijden we op energie uit zon en wind.

Deze ambitie wordt inmiddels breed gedeeld in de maatschappij, door de overheid en in een groeiend deel van het bedrijfsleven. Een prachtige ambitie, maar er moet nog veel gebeuren om deze te realiseren. We zien twee belangrijke positieve ontwikkelingen.

1: Het aanbod van zonne- en windenergie groeit onstuimig. Windparken schieten uit de grond, ook neemt het aantal – lokale- initiatieven met zonnepanelen snel toe. Duurzame energie is binnen afzienbare tijd goedkoper dan energie uit kolen en gas.

2: Daarnaast rijden in 2025 naar verwachting een miljoen auto’s in Nederland elektrisch. Toch is ons energiesysteem nog niet voldoende ingericht op deze verandering.

Door deze twee ontwikkelingen bij elkaar te brengen ontstaan enorme kansen. We kunnen optimaal gebruik maken van het aanbod zonne- en windenergie en de energietransitie van fossiele brandstoffen naar groene stroom zelfs versnellen. Zo laden we onze elektrische voertuigen op als er veel aanbod is van goedkope zonne- en windenergie. We gebruiken de batterijen van voertuigen om die schone energie op te slaan om er later mee te koken, douchen of bedrijven en woningen te verwarmen. Tegelijkertijd voorkomen we hiermee dat miljardeninvesteringen aan het elektriciteitsnet nodig zijn om de groeiende belasting van het netwerk op te vangen. Je voorkomt dat iedereen tegelijk gebruik maakt van het netwerk.

Ook zorgen we er voor dat wind en zonneparken niet uitgezet hoeven te worden als het aanbod van  zonne- en windenergie groter is dan de vraag. Dat doen we door de batterij van elektrische voertuigen te gebruiken als opslag. Dit hele proces noemen we Smart Charging. Een slimme manier van laden en ontladen waarmee we de batterijen van elektrische voertuigen gebruiken om vraag en aanbod van zonne- en windenergie op elkaar af te stemmen. Door onze elektrische voertuigen slim te laden en te ontladen zetten we belangrijke stappen in de energietransitie.

                

 

Elk huis een
energiecentrale

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies.Accepteren Meer informatie