FAQ

1. Wat kan een laadpaal precies als deze ‘slim’ is?

Voor Smart Charging is het nodig dat de laadpaal een ‘slimme transactie’ aan kan. Bij een slimme transactie wordt de elektrische auto op het meest optimale moment geladen. De laadpaal kan dan informatie verzenden en ontvangen. Het geeft informatie over wanneer en hoeveel er geladen wordt. En ontvangt informatie over het beste moment van laden: gelijk met meer vermogen of op een later tijdstip als er veel aanbod is van duurzame energie.

2. Welke voorbeelden zijn er van onderzoeken die binnen het Living Lab plaatsvinden?

Er is al een aantal projecten gestart binnen het Living Lab:

  • Jedlix: Deze app zorgt voor slim laden onder aansturing van de gebruiker zelf. Laden op het meest duurzame moment, binnen de kaders die zelf worden ingegeven. We onderzoeken ook de gebruikerswensen voor Smart Charging: wat wil een berijder zelf en tot hoe ver wil hij gaan? Lees meer informatie op de website van Jedlix
  • Lomboxnet (Utrecht): In de Utrechtse wijk Lombok wordt getest hoe de energie van zonnepanelen van het dak in de auto kunnen worden geladen. Tegelijk wordt gewerkt aan de techniek om vanuit de auto elektriciteit terug te leveren aan het huis, die er overdag via de zon in is gekomen. Dit is een vehicle-to-grid (V2G) onderzoek, waarmee we voorop lopen in Nederland. Leer meer informatie op de website van Lombox

3. Wat betekent deelname aan het Living Lab Smart Charging voor mijn gemeente?

Deelname betekent dat uw gemeente de laadpalen (van EVnetNL en mogelijk ook van andere leveranciers) inzet voor onderzoek naar Smart Charging binnen deze unieke landelijke proeftuin. U faciliteert hiermee het Living Lab Smart Charging. Daarnaast vragen wij u nieuw te plaatsen laadpalen in uw gemeente Smart Charging ready op te leveren en deze ook in te brengen in de proeftuin.

4. Wat betekent het ‘inbrengen van laadpalen’ in het Living Lab Smart Charging precies?

Het Living Lab Smart Charging onderzoekt de vele facetten (technisch, sociaal, economisch) die samen gaan zorgen voor de nieuwe internationale standaard voor Smart Charging. Nederland loopt daarin voorop. Daarvoor is een grote hoeveelheid laadpalen nodig waarop onderzoeken mogelijk zijn. Het inbrengen van de laadpalen van uw gemeente betekent dat we deze inzetten voor proefprojecten. We zorgen in goed overleg dat dit juridisch geregeld is en de gebruikers van de laadpalen geen hinder van de projecten ondervinden.

5. Richt het Living Lab Smart Charging zich alleen op publieke laadpalen?

Hoe groter de proeftuin en hoe uitgebreider het netwerk van slimme laadpalen, hoe beter we onderzoek kunnen doen naar Smart Charging. Daarom is het de ambitie van het Living Lab om zowel publieke, semi-publieke als private laadpalen toe te voegen aan de proeftuin.

6. Hoe krijgen wij binnen onze gemeente laadpalen Smart Charging ready?
Voor bestaande laadpalen is soms een soft- of hardware upgrade nodig. Voor nieuwe laadpalen is Smart Charging meestal al standaard. Vanuit het Living Lab Smart Charging ondersteunen we uw gemeente graag bij gesprekken met de exploitanten van de laadpalen. Uitgebreide informatie over het slim maken van de laadpalen vindt u hier.

7. Hoe kan ik zien wanneer laadpalen in mijn gemeente Smart Charging Ready zijn?

Deze laadpalen zijn voorzien van een sticker waarop Smart Charging staat. Daarnaast kunt u bij de exploitant van de laadpalen in uw gemeente navragen of de laadpalen Smart Charging Ready zijn.

8. Wordt een laadpaal door Smart Charging ook langer bezet gehouden?

Smart Charging zorgt voor het laden op het meest optimale moment. Vaak binnen het tijdsbestek dat de gebruiker aangeeft dat hiervoor mogelijk is. Zo kan een gebruiker aangeven wanneer hij vertrekt. Daarbinnen wordt het laden geoptimaliseerd. Bijvoorbeeld ’s nachts als het hard waait. Ook kan er vaak sneller worden geladen. Daardoor is het niet de verwachting dat door Smart Charging laadpalen langer bezet zijn. Hoe dit daadwerkelijk in de praktijk gaat, is één van de vraagstukken die we aankomende jaren graag, samen met gemeenten, onderzoeken.

9. Hoe meld ik als gemeente projecten aan voor het Living Lab Smart Charging?

We gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden voor een onderzoek in uw gemeente op het gebied van duurzame energie/lokale opwek en EV te bespreken. Neem hiervoor contact op met Living Lab smart Charging via 026 – 8200 202 of gebruik het contactformulier om aan te geven dat u in gesprek wilt gaan.

10. Hoe weten wij als gemeente welke projecten lopen?

Op de projectenpagina  staan de lopende en komende projecten. Neem contact op als u meer over projecten wilt weten óf projecten wilt toevoegen.

11. Op welke manier ontvangt mijn gemeente de resultaten?

In de maandelijkse nieuwsbrief delen we de belangrijkste resultaten. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Vul dan het aanmeldingsformulier in.

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies.Accepteren Meer informatie