Ervaring opdoen met en onderzoeken mogelijkheden flexibel laden op de beste momenten voor de gebruiker en voor het net.

Flexpower capacity

Steeds meer mensen stappen over en rijden elektrisch. Die auto’s worden nu nog inflexibel geladen. Dit betekent dat je de auto inplugt en deze meteen op vol vermogen laadt tot de batterij vol is. Of de stroomprijs nu hoog of laag is, of er op dat moment nu veel aanbod aan stroom uit zon en wind is of niet. Het gevolg is dat we allemaal stroom vragen op het moment dat het toch al druk is op het stroomnet, namelijk tussen vijf en zeven uur ’s avonds (de piek). En niet op de momenten dat het grootste duurzame stroomaanbod is. Dat kan beter. Uit die gedachte is het project FlexPower Capacity ontstaan.

WAT Ervaring opdoen met flexibel laden

Het doel van FlexPower Capacity is om ervaring op te doen met flexibel laden op laadpalen in de openbare ruimte van EVnetNL. De mogelijkheden om flexibel laden toe te passen en het laden op de beste momenten voor de gebruiker en voor het net worden onderzocht. Dat alles op een manier dat de gebruiker er zo min mogelijk hinder van ondervindt. Daarnaast wordt de techniek, de organisatie en de ervaringen van  deelnemers (e-rijders en deelnemende organisaties) onderzocht. Dit onderzoek draagt bij aan het mogelijk maken van flexibel laden in diverse varianten in heel Nederland en met het hoogste gebruiksgemak. Zo kan straks iedereen flexibel laden en rijdt Nederland op zon en wind!

HOE Op hoger vermogen laden buiten de piekuren

Om ervaring op te doen met flexibel laden, is gestart met een proef waarbij 71 deelnemers met daarvoor geschikte elektrische auto’s op hoger vermogen kunnen laden buiten de piekuren. Vrijwel de hele dag wordt de auto dus sneller geladen dan normaal. In de piek wordt juist met minder vermogen geladen. Plug-in-hybrides (auto’s die gedeeltelijk op elektriciteit rijden) nemen ook deel aan de proef. Beloningen voor deelnemers zijn, naast sneller laden, een ‘cash back’ optie (€70,- na 6 maanden deelnemen), een investering in een zonnepaneel of laden op lokale energie. Er is altijd een ‘overrule’ optie die zorgt voor het reguliere laadtempo tijdens de piek.

RESULTAAT hoge acceptatiegraad slim laden

De belangrijkste conclusies zijn de volgende:

  • Gemiddeld is de energievraag tijdens de piek met 46% gedaald;
  • De acceptatiegraad voor slim laden bij de deelnemers ligt hoog;
  • Deelnemers vinden het niet erg om met een lagere snelheid te laden, maar willen hier wel graag zelf controle overhouden;
  • Desondanks is de ‘overrule’ optie nauwelijks gebruikt;
  • Deelnemers worden met name gemotiveerd door de bijdrage aan de ontwikkeling en de promotie hiervan, en minder door de financiële beloning (ondanks dat kiezen wel veel deelnemers voor de ‘cash back’ optie)

WIE Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van FlexPower Capacity zijn de TU Eindhoven, The New Motion, Liander, GreenFlux, Delta, EVnetNL en ElaadNL.

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies.Accepteren Meer informatie