We onderzoeken vormen van laadsturing waarbij flexibiliteit optimaal wordt benut

Flexpower Energy

Na het succes en de geleerde lessen van FlexPower Capacity is een volgende fase in het onderzoek ingezet: FlexPower Energy. In dit project gaan we naar de basis van flexibel laden en betrekken we de energieleverancier in het plaatje. We onderzoeken vormen van laadsturing waarbij flexibiliteit optimaal wordt benut door netbeheerders, service providers, charge point operators en gebruikers.

WAT Flexibel laden op verzoek

Simpel gezegd doet energieleverancier PZEM in dit project een verzoek voor de dagelijks gewenste afgenomen energie aan het laadpalennetwerk van EVnetNL. ElaadNL vertaalt die in een Smart Charging opdracht per aansluiting, dus per laadpaal.

Onderzoeksvragen zijn: hoe werkt deze vorm van flexibel laden in de praktijk? Wat is de waarde van flexibiliteit? En hoe flexibel zijn we eigenlijk, bijvoorbeeld als EV-rijders of charge point operators?

We ontwikkelen in dit project de systemen, de voorspellings- en stuuralgoritmes en de interfaces die flexibel laden mogelijk maken. Ook gaat een gedrags- en ervaringsonderzoek worden uitgevoerd om te weten wat EV-rijders beweegt en hoe flexibel hun gedrag feitelijk is.

Het project is in oktober 2016 gestart met vijftig EVnetNL laadpalen, maar heeft zich inmiddels uitgebreid naar ruim vijfhonderd EVnetNL laadpalen. En er komen continu nieuwe laadpalen bij.

HOE Op hoger vermogen laden buiten de piekuren

Het werkt als volgt. EVnetNL stelt een dag van te voren een bandbreedte aan vermogen op, die zij de volgende dag denkt nodig te hebben voor al haar laadpalen in het veld. Met andere woorden: ze geeft aan binnen welke grenzen zij minimaal en maximaal energie nodig heeft gedurende een dag. Deze bandbreedte wordt doorgegeven aan energieleverancier PZEM. PZEM geeft vervolgens een exact verloop aan van de hoeveel energie die zij wil dat EVnetNL afneemt gedurende de gehele dag, onder meer gebaseerd op het verwachte aanbod van zonne- en windenergie. ElaadNL zorgt er vervolgens voor, door gebruik te maken van slimme technieken, dat alle laadpalen die meedoen samen precies zoveel energie verbruiken, conform het verzoek van PZEM en het aanbod van duurzame energie op dat specifieke moment.

Dit wordt mogelijk gemaakt door er voor te zorgen dat de auto’s die laden, op gezette tijden twintig procent minder snel te laten laden dan gebruikelijk. Dit wordt enkel bij auto’s gedaan, waarvan we zeker weten dat ze lang genoeg aan de laadpaal staan zodat de accu van de auto uiteindelijk op hetzelfde, gebruikelijke tijdstip, geheel volgeladen is. 

We monitoren nauwgezet of mensen geen hinder van deze flexibiliteit ondervinden. Dit is tot nu toe nog niet het geval. Achterliggend idee is dat de waarde van de flexibiliteit uiteindelijk terecht komt bij de mensen die dit leveren: de EV-rijders. Hoe beter we van te voren kunnen inschatten wat we de volgende dag aan energie nodig hebben, hoe beter we aan de gevraagde curve kunnen voldoen en hoe beter we kunnen aansluiten op het aanbod van zon en wind. Dit noem je met recht slim laden!

WIE Initiatiefnemers

Initiatiefnemer van FlexPower Energy zijn de TU Eindhoven, New Motion, Liander, GreenFlux, PZEM, EVnetNL en ElaadNL.  

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies.Accepteren Meer informatie