Een ambitieus project in het kader van het Horizon2020 programma dat zich richt op onderzoek en innovcatie op het gebied van Smart Grid, Laadinfrastructuur en energieopslag

INVADE (EU Horizon2020)

INVADE is een ambitieus project in het kader van het Horizon2020 programma van de Europese Commissie dat zich richt op onderzoek en innovcatie op het gebied van Smart Grid, Laadinfrastructuur en energieopslag. Met grootschalige pilots en nieuwe business modellen willen de deelnemers de mogelijkheden onderzoeken van een flexibel stroomnetwerk waarbij elektrische auto's fungeren als energieopslag.

WAT ANDERS KIJKEN NAAR HET GRID

INVADE staat voor INtegrated EVs and bAtteries to empower mobile, Distributed and centralised Energy storage in the distribution grid. Het doel van het INVADE-project is om op een andere manier te kijken naar hoe stroom opgewekt, gebruikt en opgeslagen wordt. Daarbij ligt de nadruk op:

  • Zo efficiĆ«nt mogelijk gebruik maken van duurzame energie
  • Het optimaliseren van het energieaanbod
  • De capaciteit van het net monitoren
  • De eindgebruiker centraal stellen 

HOE G2V en V2G

In dit project wordt de bestaande infrastructuur beter benut met nieuwe (goedkopere) technologische toepassingen. In de Nederlandse pilot worden Grid-to-Vehicle en Vehicle-to-Grid vergeleken. Het wordt het eerste onderzoek naar schaalbare oplossingen voor rijden op duurzame energie. Voor deze proef worden open en gestandaardiseerde laadpaalprotocollen gebruikt. Uiteindelijk wordt gestreefd naar nieuwe marketen voor energie en energiediensten die meer gemak opleveren voor de eindgebruikers. Het net wordt beter beheersbaar en het stroomverbruik kan geƶptimaliseerd en gemonitord worden.

WIE 

Voor het Nederlandse deel van dit project werkt ElaadNL samen met Greenflux. Andere participanten: NTNU, Smart Innovation Ostfold, VIT, UPC, Lyse, eSmart Systems, New EN, Schneider Electric, Estabanell, Energia. Het project duur van 2017 tot 2020. 

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies.Accepteren Meer informatie