de elektrische auto
bleek de sleutel

Het NU in 2030

De wereld draait op energie. Die energie is afkomstig van duurzame, lokale bronnen: de zon, het water en de wind. Deze wordt opgewekt in zonnecentrales, (offshore) windparken en vooral: bij mensen thuis.

Wanneer we meer elektriciteit opwekken dan we nodig hebben, gebruiken we onze elektrische auto’s als batterij om die energie op te slaan. Al die miljoenen auto’s vervangen zo dus onze vroegere gasturbines en kolencentrales: de energie die we erin opslaan kunnen we later weer gebruiken en hoeven we dus niet meer uit fossiele brandstoffen te halen.

De technieken en internationale marktstandaarden die we daarvoor hebben ontwikkeld, is inmiddels een wereldwijde standaard geworden. Dat komt omdat Nederland vanaf het allereerste begin de elektrische auto heeft omarmd en de laadinfrastructuur en de benodigde ICT daarop heeft aangepast. Als totale keten, samen.

De energietransitie – van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen – is gerealiseerd.

De miljoenen berijders van elektrische auto’s zijn de sleutel geweest tot deze groene revolutie. Zij hebben voordeel door het slim laden en ontladen van hun auto’s toe te staan. De zo ontstane enorme extra opslagcapaciteit voor groene energie is doorslaggevend geweest. Zo konden de stroom uit zon en wind onbegrensd groeien en bleef tegelijk ons elektriciteitsnet stabiel.

Alle partijen hebben meegedaan aan het Living Lab Smart Charging. Door kennis en data te delen, konden zij in een vroeg stadium de innovaties creëren die nu internationale markstandaarden zijn.

Hierdoor hebben de autobezitters stroom voor een aantrekkelijke prijs en verdienen ze geld door hun auto als batterij aan te bieden. Zo kunnen elektriciteitsleveranciers handelen in groene stroom via de auto’s. Ze rijden op zelf opgewekte duurzame stroom.

Overheden hebben door deze groene stroomrevolutie gezonde binnensteden gecreëerd: er bestaat vrijwel geen lokale uitstoot van schadelijke (auto)gassen meer.

Vele (nieuwe) bedrijven verdienen geld aan de productie en het onderhoud van de benodigde slimme infrastructuur, het beheren van de ICT, het verlenen van services en de marketing van de inmiddels vele nieuwe producten voor elektrische rijders en de nieuwe ‘energiecentrales’ bij mensen thuis.

Het is 2030 en heel Nederland rijdt op zon en wind.

Elk huis een
energiecentrale