partners

Fier Automotive

FIER Automotive is een business development bureau gespecialiseerd in de automotive (maak)industrie en mobiliteitsector met sinds 2010 een sterke focus op elektrische mobiliteit. 
www.fier.net

G4 gemeenten

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en de Metropool Regio Amsterdam (MRA-e) werken samen om de beste manier te vinden om elektrische mobiliteit te stimuleren door de uitrol van publieke laadinfrastructuur.
www.g-4.eu

Greencrowd

Greencrowd koppelt lokale duurzame energieproductie aan lokale afname en financiert dit zoveel als mogelijk met lokaal geld. Slimme, snelle laadpalen gekoppeld aan zonnepanelen zijn hier een perfect voorbeeld van. 
www.greencrowd.nl

GreenFlux

GreenFlux koppelt alle laadpunten en levert overzicht en duurzame energie.
www.greenflux.nl

Hogeschool van Amsterdam

HvA is één van de onderzoeksinstellingen op het gebied van Smart Charging en werkt hierbij oa. samen met diverse gemeenten in Nederland.
www.hva.nl

Jedlix

Jedlix koppelt duurzame energie aan slimme laadpalen en dus aan jouw accu.
www.jedlix.com/nl

Liander

Liander speelt als netbeheerder een grote rol in de energietransitie en initieert in en participeert een groot aantal projecten op het gebied van verduurzaming en energiebesparing.
www.liander.nl

LomboXnet

De drijvende kracht achter Smart Solar Charging en We Drive Solar en een kenmerkend samenwerkingsverband voor Vehicle-2-Grid.
www.lomboxnet.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

De MRDH is een samenwerking van 23 gemeenten en streeft naar een beter bereikbaar gebied en versterking van het economisch vestigingsklimaat.
www.mrdh.nl

MRA-Elektrisch

De MRA-Elektrisch is een samenwerking tussen de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht met 80 gemeentenĀ om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van oplaadpunten te realiseren.
www.mra-e.nl

Nederlandse vereniging voor duurzame energie (NVDE)

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector.
www.nvde.nl

New Motion

The New Motion heeft meer dan zeven jaar ervaring in de ontwikkeling, installatie en het beheer van slimme laadpalen en -diensten, evenals laadnetwerken
www.newmotion.com/nl_NL

NKL

Nederlands Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) is het platform waar overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen werken aan het realiseren van een betaalbare publieke laadinfrastructuur. 
www.nklnederland.nl

OpdeZon

OpdeZon is specialist in Rijden op Zonne-Energie en ontzorgt klanten van A tot Z bij het elektrisch rijden op eigen zonnestroom.
www.opdezon.nl

PitPoint

PitPoint werkt op een innovatieve manier samen aan schoon vervoer met alle stakeholders.
www.pitpoint.nl

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies.Accepteren Meer informatie