onderzoek

Provision of regulating- and reserve power by electric vehicle owners in the Dutch market

05/16/2017 Secundaire reserve, Vehicle-to-Grid, Gebruikersinteractie, Integratie EV in elektriciteitsnet Voorgaande jaren laten een significante toename van elektrische auto's (EVs) zien. Deze kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het behalen van Europese, nationale en gemeentelijke energie- en klimaatdoelen. Echter, de meeste EVs worden 90% van de tijd niet gebruikt. Dit maakt hun batterijen [..]

Lees verder

Variable-rate Pricing of Electric Vehicle Charging; Exploring consumer behavior using TamagoCar app

04/19/2017 Variabel prijsmechanisme, Reductie in Piekbelasting,  Alternatief voor Slim Laden, Dynamic Pricing Middels een experiment via een applicatie toont dit onderzoek aan dat een variabel (energie)prijsmechanisme in vergelijking met een real time prijsmechanisme voor minder piekbelasting zorgt op de elektriciteitsnetten. Hiermee impliceert deze studie dat een variabel [..]

Lees verder

Quantifying flexibility in EV charging as DR potential: Analysis of two real-world data sets

04/19/2017 Flexibiliteit, Clustering, Laadgedrag,  Potentieel van Slim Laden, Gedrag De studie is gefocust op het bepalen van het flexibiliteitspotentieel met behulp van clustering van grote volumes historische laadsessies. Met behulp van clustering-technieken zijn uit de laaddata drie aparte clusters te onderscheiden in het laadgedrag van de EV-rijders. Hierbij is o.a. [..]

Lees verder

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies.Accepteren Meer informatie