Alle laadpunten
slim maken!

Slimmere laadpalen

Slimme laadpalen kunnen twee kanten op ‘praten’. Dus ook van buiten de laadpaal kan met het laadproces worden gecommuniceerd. Zo kan het aanbod aan duurzame stroom worden gematched met de behoefte van de berijder. Wil hij pas morgenochtend weg, dan wordt de accu volgeladen in de nacht bij veel windstroom en weinig vraag (omdat iedereen slaapt en fabrieken minder hard draaien). De berijder kan dit via apps gemakkelijk en precies aangeven. 

Door intelligentie in het systeem toe te voegen kan er een optimaal laadplan wordt vastgesteld voor de gebruiker. Er wordt rekening gehouden met jouw wensen, met de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnetwerk, de mate van beschikbaarheid van duurzame energie en de prijs. Een niet-slimme paal kan niet met deze laadplannen omgaan en houdt dus geen rekening met deze onderdelen van Smart Charging.

Smart Charging Trend Monitor - start: januari 2017

Dit zijn de eerste Smart Charging data rapporten van Nederland. Het is een eerste aanzet tot het inzichtelijk maken van de groei waarmee Nederland – via Smart Charging – de energietransitie vorm geeft. 

01/2017 J01U01 - Lees hier het hele rapport

02/2017 J01U02 - Lees hier het hele rapport

03/2017 J01U03 - Lees hier het hele rapport

04/2017 J01U04 - Lees hier het hele rapport