Hoeveel flexibiliteit is er eigenlijk om elektrische auto’s op te laden?

Er is veel potentie om elektrische auto’s slim op te laden en daarmee het elektriciteitsnet te ontlasten en meer gebruik te maken van duurzame energie. Dat is de belangrijkste conclusie uit recent onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Gent in nauwe samenwerking met ElaadNL. Voor het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Electric Power and Energy Systems, is gebruik gemaakt van meer dan 1,5 miljoen transacties uit Nederland en België. Aan de hand van deze transacties is gekeken naar verschillende clusters en de mogelijkheden om de elektrische auto’s op slimmere momenten op te laden.

Gijs van der Poel

“Eigenlijk kunnen we op basis van twee dimensies (aankomsttijd en connectietijd) drie soorten  gebruikersgroepen (clusters) onderscheiden” stelt Nazir Refa die als onderzoeker aan ElaadNL is verbonden. Onderstaande visualisatie toont deze clusters en hun aandeel bij publieke laadpunten.

“Ten eerste zijn dat mensen die ’s avonds hun auto aan de laadpaal zetten en deze de hele nacht en soms zelfs het hele weekend laten staan: de Thuisladers. Op het moment dat deze mensen thuiskomen van hun werk beginnen de auto’s direct met laden terwijl dit ook het moment is dat iedereen thuiskomt en lampen, computers en wasmachines aanzet. De auto’s van deze groep zouden ook prima ’s nachts opgeladen kunnen worden waardoor het elektriciteitsnet wordt ontlast zonder dat de elektrische rijder daar last van heeft.”

“De tweede groep – de Kantoorladers – bestaat uit gebruikers die doorgaans vlakbij hun werk hun auto opladen. Zij komen ’s ochtends aan en gaan aan het einde van de middag weer weg. Zij zouden kunnen helpen om het elektriciteitsnet overdag te ontlasten. Wanneer tussen 12.00 en 14.00 uur  veel zonne-energie op het net komt, kunnen elektrische auto’s helpen om het net stabiel te houden. Om dat goed te kunnen doen is het wel van belang dat ze bij aankomst niet meteen op vol vermogen gaan laden, maar even wachten totdat de zon hard gaat schijnen. Uit ons onderzoek blijkt dat ook voor deze groep meer dan voldoende ruimte is om dat te doen terwijl de berijder aan het einde van de dag nog steeds met een volle accu op huis aan kan.”

Park-to-charge

Er is echter nog een derde groep te onderscheiden: de Bezoekers. Dit cluster is het ‘park to charge’-cluster gedoopt en wordt gekenmerkt door veelal korte transacties. Het belangrijke aan deze groep is dat er nauwelijks flexibiliteit is in hun laadgedrag. Ze zijn eigenlijk de hele tijd bezig om te laden en daardoor kan er niet of nauwelijks gestuurd worden in hun transacties.

Hiermee zijn we er echter nog niet. Dit onderzoek laat zien dat er voldoende potentie is om het laden van elektrische auto’s op een duurzamere manier te doen waarmee de impact op het stroomnet beperkt is. Tegelijkertijd kunnen transacties niet zomaar gewijzigd worden zonder dat bekend is in welk cluster iemand valt. Het achteraf kunnen verklaren in welk cluster iemand valt is immers maar een deel van de puzzel. De volgende vraag is in hoeverre er voorspeld kan worden in welk cluster iemand gaat vallen zodra de transactie begint.

In vervolgonderzoek zal gekeken worden naar de voorspelbaarheid van laadtransacties daarop volgend de mogelijkheden voor een slimlaad profiel. Daarmee wordt weer een extra stap gezet richting een schonere energievoorziening.  

N. Sadeghianpourhamami, N. Refa, M. Strobbe and C. Develder, “Quantitive analysis of electric vehicle flexibility: a data-driven approach”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, volume 95, February 2018, pp. 451 – 462.

Lees hier meer over het onderzoek van o.a. Nazir Refa.

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies.Accepteren Meer informatie