Proef van start; Huishoudens gaan slim laden

De deelnemers zijn bekend en de eerste meting is gestart: de proef ‘Flexibel Laden Achter de Meter’ is officieel begonnen! Ruim 170 huishoudens maken gebruik van een slimme energieregelaar waarmee het huiselijke stroomverbruik, eventuele opwek en het laden van een eigen elektrische auto wordt geregeld en gemonitord. De auto zal dan slim geladen geworden zodat er optimaal gebruik gemaakt wordt van het aanbod van (duurzame) energie. Met deze proef wordt onder andere inzage gegeven in de manier waarop consumenten slim laden ervaren en of zij een slimme energieregelaar accepteren in hun huis.

‘Flexibel Laden Achter De Meter’ onderzoekt naast de beleving van de consument tevens hoe de techniek om het energieverbruik thuis slim te regelen verder kan worden ontwikkeld. De proef kijkt bovendien of huishoudens met deze slimme sturing een bijdrage kunnen leveren aan het opvangen van pieken in het elektriciteitsnet. Aan het einde van de proef hebben we inzicht in de acceptatie, impact en benodigde techniek voor het slim aansturen van grote elektriciteitsverbruikers bij huishoudens.

Elektriciteitsverbruik in Nederlandse huishoudens stijgt flink

Alle deelnemers in de proef hebben een elektrische auto en maken gebruik van een slimme energieregelaar, in dit geval de ‘Maxem Flex’. Deze slimme energiecomputer is een apparaat dat aan de elektriciteitsmeter in de meterkast wordt gekoppeld en huishoudens direct inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik en de opbrengst van eventuele zonnepanelen. Op basis hiervan worden het laadpunt voor de elektrische auto, de warmtepomp en mogelijk de thuisbatterij aangestuurd. Door de opkomst van elektrisch vervoer en elektrische verwarming via warmtepompen gaat het elektriciteitsverbruik in Nederlandse huishoudens flink stijgen. Tegelijk hebben steeds meer mensen zonnepanelen op hun dak, waarmee ze hun eigen duurzame stroom opwekken. Dit betekent dat het voor huishoudens interessant wordt om met slimme technieken het elektriciteitsverbruik te sturen om zo maximaal gebruik te maken van (eigen) duurzame energie en zodoende overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.  

Sneller laden buiten piekuren

Per 1 september is de proef officieel gestart. Aan de hand van een nulmeting zijn de beginwaarden bepaald. Dit laat zien op welke momenten de deelnemers hun auto laden en hoe hun verdere energieverbruik en -opwek eruit ziet. Gedurende een jaar wordt slimme sturing toegepast. Dit betekent dat er geladen wordt op momenten dat er veel aanbod is van zonne-energie en juist niet of minder snel tijdens piekuren. Deelnemers hebben altijd de mogelijkheid om hun flexibiliteit stop te zetten en regulier te laden. Het gedrag van de deelnemers wordt hierbij nauwkeurig onder de loep genomen. Naast een analyse van het daadwerkelijke laadgedrag, gaan de onderzoekers van ‘Flexibel laden achter de meter’ ook in gesprek met deelnemers om nauwkeuriger in te zoomen op beweegredenen en gemaakte keuzes.

Het project ‘Flexibel Laden Achter de Meter’ loopt tot eind 2019 en is een gezamenlijk initiatief van Cohere, Enpuls, Enexis Netbeheer, ElaadNL en Living Lab Smart Charging.

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies.Accepteren Meer informatie