Smart Charging bij elektrische bussen in het Openbaar Vervoer

Door: Jan van Rookhuijzen, Marktontwikkelaar ElaadNL

Vanaf 2025 zijn alle nieuwe bussen in het Openbaar Vervoer vrij van uitstoot en vanaf 2030 is het hele openbaar vervoer per bus ‘Zero Emissie’. Prachtig natuurlijk, maar hoe laden we deze bussen op? Verplaatsen we het probleem niet van diesel naar kolen? Gelukkig staat ook daarover iets in het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer Per Bus:

  • De nieuwe bussen maken in 2025 gebruik van 100% hernieuwbare energie of brandstof, die met het oog op economische ontwikkeling zoveel mogelijk regionaal wordt opgewekt.
  • OV-concessies hebben een zo gunstig mogelijke score op well-to-wheel CO2 uitstoot per reizigerskilometer.

Bovenstaande ambities zijn zowel in te vullen door het rijden op waterstof als door het rijden op elektriciteit. In beide gevallen kun je de benodigde energie opwekken door bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen en daarmee een CO2 vrij busvervoer ontwikkelen.

Zorg dat bussen ook op echt groene stroom rijden!

Het is hierbij van belang dat concessieverleners deze ambitie ‘SMART’ gaan omschrijven bij een aanbesteding, zodat een vervoerder niet weg komt met ‘sjoemelstroom’ maar goed traceerbare groene stroom inkoopt. Dit kan bijvoorbeeld via de windparken op zee die in aanbouw zijn en in 2023 rond de 18TWh per jaar moeten kunnen opwekken. Met slechts 3% van de energie van alleen deze windmolens kunnen alle bussen in Nederland elektrisch rijden. Vervoerders zouden ook een eigen windpark voor elektrische bussen kunnen laten ontwikkelen, zoals de NS voor haar treinen.

Omdat nog slechts 13,8% (CBS) van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt is het van belang deze energie zo efficiënt mogelijk te benutten. Ga je elektrische voertuigen massaal laden tijdens de piekuren dan is niet alleen een verzwaring van elektriciteitsnetten noodzakelijk, maar is ook een veel grotere capaciteit aan energiecentrales nodig, waardoor kolen- en gascentrales langer open blijven.

Bussen zijn ideaal voor Smart Charging

Een voordeel van OV-bussen is dat ze zich zeer voorspelbaar gedragen. Je weet vrij precies hoeveel kilometer er gereden wordt, wanneer welke bus bij een halte moet zijn en op welke momenten de bus stil staat en dus tijd heeft om te laden. OV bussen lenen zich dan ook zeer goed voor ‘Smart Charging’. Zo staan bussen ’s nachts meestal stil, precies wanneer de vraag naar elektriciteit laag is en de wind nog waait. Door de voorspelbare vraag en het laden tijdens daluren kan een energieleverancier ook een erg scherpe prijs voor de elektriciteit bieden. De uitdaging is om de eigenschappen van de bus, laadinfrastructuur en dienstregeling zo samen te stellen dat een hoogwaardig, schoon vervoer gecombineerd kan worden met een lage prijs.  

Met Smart Charging zorg je voordelig laadt op echte zon- of windenergie én tegelijk overbelasting van het elektriciteitsnet voorkomt. Wil je meer weten over de mogelijkheden en potentie van Smart Charging? Neem dan gerust gerust contact met ons op.

 

 

Meer weten?

- Doorbraak op de achtergrond; elektrische bussen breken door
- Elektrisch busvervoer in opkomst; Qbuzz (video)

 

 

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies.Accepteren Meer informatie